Jag funderat just nu på om det inte kunde vara läge att sälja mitt guld till något lämpligt Guldcentrum eller något. Läste nyss om guld på säljguld.se Det är oerhört viktigt för mig att vi det blir ett centrum, för mig är själva tanken där central. Eller jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer i den här frågan, är det någon mening med det liksom. Jag är högst tveksamt inställd där, kan vara men man vet ju inte säkert. Eller möjligen kan man redan i det här skedet vidta informationsbefrämjande åtgärder av de mer aktiva slaget. Men jag ställer mig tveksam till inta en alltför proaktiv hållning under nuvarande och rådande omständigheter. Det är så mycket som kan slå fel här och igen vill sitta där med fel kort hand på hand när domen fastlås förutsatt att det nu händer, man kan aldrig vara helt säker nämligen. Jag har i vart fall valt att inta en försiktig hållning, försiktig och avvaktande.